Goede doel


Ondanks onze lage prijzen, hebben we elk jaar wat geld over wat we schenken aan een goed doel. Hieronder vind je de opsomming en bedragen van vorige edities en een beetje uitleg over het goede doel van dit jaar, Sint-Vincentius Kuringen.

 

2009 en 2010: SOS-Team: € 715,68

2011: VZW Welzijn: € 648,51

2012: Sint-Vincentius Kuringen: € 1089

2013: VZW Intesa: € 1500

2014: VZW Welzijn: € 1500

2015: Sint-Vincentius Kuringen: € 1250

De doelstelling van de Sint-Vincentiusvereniging is vrijwillige hulp te verlenen aan hulpbehoevende mensen vanuit een christelijke levensovertuiging.
In alle omstandigheden waar een menswaardig bestaan in de verdrukking dreigt te komen en waar overheden en instanties geen hulp kunnen geven of waar aanvullende hulp noodzakelijk is, trachten wij zonder onderscheid van ras noch religie te helpen.
Meer informatie over Sint-Vincentius Kuringen vind je op vincentiuskuringen.be